Arbo, gezondheid en milieu

Voor verf en verfverwante producten zijn arbo, gezondheid en milieu drie zeer belangrijke items. Op alle terreinen kan het Nebest-COT laboratorium onderzoek of testen voor u doen.

Food approval

Wat betreft voeding kunnen we de testen uitvoeren voor het verkrijgen van een foodapproval, een toelating van een verf of coating die in contact komt met vloeibare of vaste voedingswaren. We doen deze testen volgens de Europese Verordening (EU) 10/2011 van de commissie van 14 januari 2014 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

Ook kunnen we de vergelijkbare testen uitvoeren van de Amerikaanse tegenhanger van deze Verordening, de regeling FDA 21 CFR 175.300 (2012)- resinous and polymeric coatings, substances for use as components of coatings.

Drinkwater coatings

Voor drinkwater coatings testen wij volgens de KIWA BRL-K746, maar ook volgens twee Amerikaanse normen voor “Interior and Exterior of steel water pipelines”, resp. AWWA C210-07 (Liquid-Epoxy Coating Systems) en AWWA C222-08 (Polyurethane Coatings).

Ecolabel

Sinds 2014 is er één Europees Ecolabel voor verven en vernissen voor gebruik binnens- en buitenshuis. Het gaat om het EU document getiteld Besluit van de Commissie van 28 mei 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU milieukeur voor verven en vernissen voor gebruik binnens- en buitenshuis met nummer 2014/312/EU.

In het Ecolabel voor verven gaat het om diverse bepalingen en grenswaarden die door onafhankelijke derden moeten worden aangetoond. Het betreft o.a. formaldehyde, spreidend vermogen, hechting, verwering, waterdampdoorlatendheid, waterdoorlatendheid, schimmelbestendigheid, scheuroverbrugging en alkalibestendigheid. Afhankelijk van het type product behoeven bepaalde bepalingen niet te worden uitgevoerd.

In het laboratorium van Nebest-COT zijn al meerdere verven van Nederlandse en buitenlandse verffabrikanten gekeurd volgens de Europese Ecolabel criteria.

Zware metalen en PAK

Analyses op zware metalen en PAK worden veel gevraagd. Vaak is het bij onderhoudswerkzaamheden aan gecoate bruggen, sluizen, tanks, pijpen of andere objecten van belang te weten of en hoeveel zware metalen en/of PAK in de te verwijderen coatinglaag aanwezig zijn. Met geschikte analyse technieken kan het laboratorium bepalen welke en hoeveel zware metalen of PAK in het oude verfsysteem zitten. Dit is belangrijke informatie voor zowel de opdrachtgever als de uitvoerder van de onderhoudswerkzaamheden.

Speelgoedbesluit

Ook voor het speelgoedbesluit (AMvB 2011) of andere regelgeving die maximale waarden stelt aan het gehalte van bepaalde metalen in verf, kan het laboratorium u van dienst zijn.

Emissies

Emissies uit verven, lijmen, kitten, plaatmaterialen of andere bouwproducten meten we volgens diverse normen. Zo hebben we bijvoorbeeld de kleine kamer methode volgens NEN-EN 717-1.