Immersietesten

Immersie testen worden uitgevoerd conform ISO 2812. Gecoate testplaatjes worden geheel of gedeeltelijk in een testvloeistof, een homogeen vloeistofmengsel of een 2 of 3-fase vloeistofmengsel gezet bij een bepaalde temperatuur en voor een tijdsduur die kan variëren van 24 uur tot 6 maanden. ISO 2812-1 beschrijft de testen in vloeistoffen anders dan water. ISO 2812-2 gaat over immersie in water.
De bekende staalconserveringsnorm ISO 12944-6 heeft voor de corrosie categorie C5-I immersietesten in NaOH, zwavelzuur en mineral spirit gedurende 1 week volgens ISO 2812-1. Daarnaast is er waterimmersie volgens ISO 2812-2 voor 2000 of 3000 uur voor de corrosie categorieën Im.

Ook voert het laboratorium zogenoemde one-side testing uit volgens NACE TM-0174 of ASTM C868, ook wel Atlas cell genoemd, waarbij een niet-geïsoleerde opslagtank gesimuleerd wordt. De test kan tevens worden uitgevoerd met extra koeling aan de buitenzijde.

Voor bovengenoemde test is een standaard versie beschikbaar echter kan ook voor een drukversie worden gekozen indien de temperatuur boven het kookpunt van de immersie vloeistof ligt.