Voorbehandeling en applicatie

Een verfsysteem presteert alleen optimaal als de voorbehandeling en applicatie op de voorgeschreven wijze correct zijn uitgevoerd.

In dit verband voert het Nebest-COT laboratorium regelmatig onderzoeken uit naar onder andere:

 • Oppervlaktereinheid (visueel volgens ISO 8501 en ISO 8502 en bijvoorbeeld meten van chloride gehalte middels de Bressle test)
 • Oppervlakteruwheid (ISO 8503; Ra en Rz waarden, Testex tape, roughness comparator)
 • Karakterisering van straalgrit (ISO 11127; korrelgrootte verdeling, vochtgehalte, geleiding, oplosbare zouten, bulkdichtheid)
 • Effect van voorbehandeling
 • Chloridegehalte in beton
 • Vochtgehalte
 • Mengverhouding
 • Verwerkbaarheid (met o.a. airless of luchtspuit)
 • Overspray
 • Droogtijden
 • Potlife (ISO 9514)
 • Verbruik
 • Streperigheid
 • Schroeien
 • Orange peel effect
 • Zakkers

Het Nebest-COT laboratorium heeft een eigen applicatie ruimte om panelen voor de diverse testen te vervaardigen. Kwast en rolapplicatie mogelijkheden, luchtspuit en airless spuit apparatuur zijn aanwezig (pomp 1:66).