Autoclaaf testen

De laatste jaren neemt de vraag naar verftesten onder hoge druk en temperatuur in combinatie met corrosieve gassen zoals waterstof sulfide toe. In diverse normen en specificaties, zoals bijvoorbeeld ISO 15741, EN 10289,

EN 10290, ARAMCO 09-SAMSS-067 APCS 27, NACE TM0185 of diverse Shell DEP’s worden meetresultaten van autoclaaftesten geëist.

Het laboratorium maakt gebruik van autoclaven welke toegepast worden tot maximaal 410 bar en maximaal 350 graden Celsius. Daarbij kunnen gassen als bijvoorbeeld CO2, H2S, CH4 en SO2 in gewenste concentraties worden toegevoegd en allerlei testvloeistoffen worden ingebracht. De duur van testen varieert van 24 uur tot een maand of langer.

Testen die ook uitgevoerd worden zijn onder andere de volgende:

  • gas pressure variation test (ISO 15741)
  • hydraulic pressure blistering test (ISO 15741)
  • Atlas autoclaaf test (NACE TM0185)
  • hydraulic blistering test (API RP 5L2)
  • gas blistering test (API RP 5L2)
  • EN 10301
  • API RP 5L9