Chemische analyses

Het laboratorium kan analyses uitvoeren van verf en verfverwante producten. Het is daartoe uitgerust met diverse apparatuur, waar onder een FT-IR (Fourier Transformatie InfraRood) spectrofotometer voor de bepaling van bindmiddelen, een UV-VIS spectrofotometer voor de bepaling van het titaandioxide gehalte, een AAS (Atomaire Absorptie Spectrofotometer) voor het bepalen van pigmenten en vulstoffen, een GC-MS (Gas Chromatograaf – Massa Spectrofotometer) voor o.a. het bepalen van oplosmiddelen en PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en diverse kleinere meetapparaten.

Verder worden grootheden als de zand/cement factor, het aminegetal, het epoxygetal, het zuurgetal en het hydroxylgetal van bindmiddelen/verven gemeten. Volumevast bepalingen worden uitgevoerd volgens ISO 3233 en ASTM D2697. Daarnaast worden emissiemetingen gedaan bij verven en plaatmaterialen (o.a. formaldehyde). Voor fysische parameters die vaak in combinatie met chemische analyses worden bepaald (dichtheid, viscositeit, maalfijnheid, potlife, droging), zie ook Fysische eigenschappen.

Chemische analyses: