Kwaliteitsomschrijvingen

In het verleden zijn in samenwerking met betrokken marktpartijen kwaliteitsomschrijvingen ontwikkeld om de geschiktheid van verven en verwante producten voor bepaalde toepassingen aan te geven. In een kwaliteitsomschrijving (vaak afgekort als KO) gaat het om prestaties die van de producten en systemen verwacht mogen worden qua duurzaamheid en verwerking (onder andere droogtijden, overschilderbaarheid, viscositeit), maar ook worden er eisen gesteld aan fysische en chemische eigenschappen zoals elasticiteit, hechting, dekking, hardheid en indien van toepassing, chemicaliënbestandheid, wateropname, waterdampdoorlatendheid, corrosiewering, etc.

In de kwaliteitsomschrijvingen gaat het dus niet alleen om producteigenschappen; verschillende eigenschappen waaronder de belangrijkste, de duurzaamheid, worden van het complete systeem bepaald. Dit kan middels snelverweringstesten in het laboratorium en/of veldproefexpositie.

Kwaliteitswaarborgsysteem

Nebest COT toetst of verven of verwante producten aan de eisen in de kwaliteitsomschrijving voldoen. De fabrikant of leverancier kan een goedgekeurd product vervolgens laten opnemen in een kwaliteitswaarborgsysteem. Dit betekent dat door middel van een jaarlijkse confirmatiekeuring wordt gecontroleerd of het product/systeem nog steeds aan de bij de ingangskeuring vastgestelde eisen voldoet. Is dit het geval, dan krijgt de fabrikant voor het product weer een Nebest COT-certificaat.

Het Nebest COT-certificaat voor verfproducten, kitten en pleisters wordt uitgegeven om het minimale kwaliteitsniveau van deze producten voor bepaalde toepassingen aan te geven. De afnemer van deze producten is op deze manier verzekerd van producten en systemen van voldoende kwaliteit. De producent is op zijn beurt beschermd tegen niet te realiseren of onverantwoorde eisen van opdrachtgevers.

Er zijn circa 140 Kwaliteitsomschrijvingen (KO’s). Het gaat hierbij om kwaliteitsomschrijvingen van producten voor op hout, beton en staal, zoals houtreparatiemiddelen, grondverven, overgrondverven, primers, lakken, vernissen, beitsen, muurverven, dekverven, (spuit)pleisters, kitten, etc.

Diverse organisaties, zoals grote industrieën, STABU, architecten en woningcorporaties, hebben de kwaliteitsomschrijvingen in hun bestekken of werkomschrijvingen voor schilderwerk opgenomen.

Kwaliteitsomschrijvingen

Hout

Stoppasta’s en kitten

Plamuren

Grondverven en overgrondverven

Dekverven voor buiten

Dekverven voor binnen

Poriënvullers

Blanke lakken (vernissen)

Industriële grondverven, onderhoudsverven en beitsen

Staal

Hechtverven

Roestwerende grondverven

IJzerglimmergrondverven en -tussenlagen

IJzerglimmer- en aluminiumdekverven

Hittevaste verven

  • 23.10 Alkylsilikaat-dekverf, hittevast
  • 23.12 Silicoonhars-aluminiumverf, hittevast
  • 23.13 Silicoonhars/titaanesterdekverf, hittevast HB
  • 23.15 Gecycliseerde rubber-aluminiumverf, hittevast HB
  • 23.20 Silicoonhars-ijzerglimmerdekverf, hittevast

Bitumineuze verven

Grondverven

Tweecomponenten grondverven

Een- en tweecomponenten dekverven (niet HB)

Dekverven HB

Watergedragen dekverven

Beton en steenachtige ondergronden

Kunstharsgebonden reparatiemiddelen voor beton

Cementgebonden mortels

Kunstharsgebonden afwerklagen (vloeren) voor beton

Kunstharsgebonden afwerklagen voor beton- en epoxytroffelvloeren

Voorstrijkmiddelen voor steenachtige materialen

Muurverven

Spuitpleisters

Sierpleisters