Bindmiddelen

Fourier Transformatie InfraRood (FT-IR) spectroscopie

Met behulp van de Infrarood spectrofotometer kan het Infrarood spectrum van het bindmiddel van een product worden bepaald. Hiertoe is een kleine (verf)schilfer of zijn enkele druppels nat product voldoende om een nauwkeurig infrarood spectrum te verkrijgen waarmee het bindmiddel kan worden geïdentificeerd. Het infrarood spectrum is een grafiek die als functie van de opgestraalde energie of golflengte de absorptie of transmissie van de straling weergeeft.

Dikwijls komt men het woord fingerprint tegen als karakterisering van een verf, en vaak wordt dan op het infrarood spectrum gedoeld. In andere gevallen (zoals bijvoorbeeld in de normen ISO 20340, NORSOK M-501, EN 10290, Shell DEP 30.48.00.32, Enercon QS tow 30-6b, ISO 15741) vormt het infrarood spectrum een onderdeel van de fingerprint (de (chemische en fysische) karakterisering van de verf).

Bij trouble shooting wordt FT-IR als een belangrijk instrument gebruikt voor het aantonen of uitsluiten van een bepaalde (soort) coating.