Oplosmiddelen

Gas Chromatograaf  Massa Spectrofotometer (GC-MS)

Een gaschromatograaf is een apparaat dat oplosmiddelen kan scheiden. Een vloeistof of mengsel wordt in het apparaat geïnjecteerd en het monster begint aan een lange weg van tientallen meters door een kolom in het apparaat. Aan het eind van de kolom komen de oplosmiddelen er een voor een uit, oplosmiddelen met het laagste kookpunt als eerste en oplosmiddelen met het hoogste kookpunt als laatste. De affiniteit met de coating aan de binnenzijde van de kolom speelt hier een rol.

De stoffen gaan daarna de massa spectrofotometer in die in staat is alle verschillende (fragmenten van) stoffen te benoemen, als een kwalitatieve analyse. Een kwantitatieve analyse van de oplosmiddelen is mogelijk met behulp van een ijklijn, verkregen door injectie van bekende concentraties van de betreffende stof.

De methode wordt veel gebruikt voor het bepalen van het VOS gehalte volgens ISO 11890-2 of EPA 24, of voor het onderscheiden van oplosmiddelen die wel en niet onder de VOS definitie vallen. Maar ook voor bijvoorbeeld PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, vaak aanwezig in oude koolteerhoudende verflagen) is de methode geschikt. Hiervoor kunnen onder andere de 16 PAK volgens EPA bepaald worden.